Tesco

/

W swojej codziennej działalności Tesco stawia sobie za cel zadowolenie swoich klientów. Firma każdego dnia oferuje im coraz lepsze produkty i usługi. Misją Tesco od zawsze jest bycie jak najbliżej klientów, aby móc pomagać im w polepszaniu jakości ich życia. 

Klienci mają proste i jasne oczekiwania. Pragną mieć łatwy dostęp do wysokiej jakości produktów, które będą posiadały atrakcyjną cenę. Tesco stawia sobie za zadanie, aby spełnić oczekiwania klientów oraz im dostarczyć właśnie takie produkty.  

W myśl swoich zasad, firma wyznaje motto: "Dbamy o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej". 

Aby przełożyć je na praktykę, Tesco podejmuje następujące kroki:

  1. Tesco wyróżnia na tle innych firm to, że robi dla swoich klientów wszystko, co tylko możliwe.
  2. Tesco traktuje klientów i partnerów w takim sam sposób, jak firma sama chciałby być traktowana.
  3. Tesco przykłada ogromna wagę nawet do małych gestów, w myśl zasady, że mają one olbrzymie znaczenie.

Usługi w tesco

Tesco wyznaje swoje wartości od przeszło 10 lat. W tym czasie stały się one fundamentem, na którym została zbudowana cała kultura organizacyjna firmy. Wartości, które towarzyszyły Tesco przez te wszystkie lata, stały się motorem nieustannego wzrostu i licznych sukcesów, jakie nieustannie odnosi firma. Wraz ze zmianami na nowych rynkach, Tesco włączało do swojej misji także nowe wartości. Firma szczyci się możliwościami oferowania swoim klientom licznych promocji i okazji. Wystarczy sprawdzić aktualną gazetkę, aby przekonać się, że to prawda. 

Nową wartością Tesco jest społeczne zaangażowanie. Firma przekonała się, że to ono jest najważniejsze i gwarantuje sukces. Wprowadzenie nowej wartości wynika z faktu, że Tesco chce wykorzystać swoja międzynarodową pozycję, aby dokonywać w życiu ludzi pozytywnych zmian.Tesco chce pomagać lokalnym społecznościom, nie obawiając się ambitnych celów. Dlatego firma nieustannie poszukuje obszarów, gdzie jej wsparcie jest najbardziej potrzebne. Szuka sposobów, aby z wprowadzanych przez nią zmian skorzystało jak najwięcej osób. Tesco chce być odpowiedzialnym sąsiadem i uczestnikiem życia społecznego.